Основе електротехнике 1 се састоје из три научне целине, и то:

  1. Електростатике
  2. Електрокинетике
  3. Магнетизма
Поткатегорије
Електростатика
Електрокинетика
Magnetizam

Moodle Theme by NewSchool Learning