Ова област се бави појмом електричне струје, електичним колима, као и пратећим законима и појавама везаним за електричну струју.

Moodle Theme by NewSchool Learning