Generatori
(G)

 Приступ курсу је дозвољен гостима
 Овај курс захтева приступну лозинку за упис

U ovom kursu treba naučiti>

  • ulogu generatora
  • naponske generatore
  • strujne generatore
  • pretvaranje generatora
  • snage generatora i stepen korisnog dejstva

Приступ курсу је дозвољен гостима  Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

Moodle Theme by NewSchool Learning